petek, 16. maj 2008

Bozidar Novak

Communication management-the key to sustainable reputation

Božidar Novak SPEM Communication group - strategic communications. Communications play the key role in any reputation or perception oriented industry. This was not always the case. While public relations and media relations are for decades perceived as the supportive function of other strategic business sectors, the field of issue management found its place on the same hierarchic where finance or marketing are usually found. According to Božidar Novak, crisis communications gained heavily on importance after several cases of extreme public damage hit some of the leading business in financial industry, food processing industry, petrol industry and telecommunication industry. These were the cases where a single communication mistake caused a company to find itself on the verge of shutting its doors owing to its permanently tarnished image and reputation. A kind of mistakes that could easily be avoided by a single “one sentence” advice from a professional strategic communication expert.

Božidar Novak SPEM PR - strateško komuniciranje. Komuniciranje nosi vlogo strateške funkcije vsakega percepcijskega podjetja. Komuniciranje je postalo eden izmed ključnih stebrov managementa tudi po zaslugi tega, čemur pravi Božidar Novak: Svetovanje v krizah. Strateško svetovanje si je namreč izborilo svoj prostor pod nebom predvsem po zaslugi kriznih situacij in katastrof vseh vrst. In zgoditi se jih je moralo ogromno, preden so podjetja, managerji in stroka prepoznali pomembnost strateškega komuniciranja znotraj odnosov z javnostmi. Pri tem ne gre zmotno domnevati, da je zgolj zaradi kriznih situacij strateško komuniciranje naenkrat postalo „tema dneva“ na hodnikih podjetij.

Potrebno je bilo veliko več „prepričevanja“ podjetij, da je z ustreznim komuniciranjem mogoče omejevati posledice kriznih situacij tudi v vrednosti šestmestnih številk. Božidar novak knjige kriznega komuniciranja najbrž ne bi splavil na trg, v kolikor se na prelomu tisočletja tudi v Sloveniji ne bi podjetja vedno bolj zatekala k strateškim komunikatorjem oz. svetovalcem.

Čeprav je strateške svetovalce na področju komuniciranja danes v Slovneniji mogoče prešteti na prste ene roke, to še ne pomeni, da ni dovolj povpraševanja po tovrstnih storitvah. Problem, ki ga pri svojem delu občuti tudi Božidar Novak je ta, da je povpraševanje po strateških svetovalcih izjemno „sezonske“ narave - ko se pojavijo krize. Verjetno „sezonske“ ni pravi izraz, saj se krize nikoli ne pojavljajo v vnaprej določenih intervalih.

Vendar v trenutku ko se pojavijo, povpraševanje po strateških komunikatorjih na trgu eksplodira. Takšno stanje s sabo nosi mnogo negativnih posledic. V kolikor ekstrapoliramo posledice na stroko, se stroka v takšnem stanju sooča z očitki „astronomskih“ svetovalskih prejemkov. Tako poklic svetovalca na slovenskem trgu počasi dobiva negativen prizvok, ki se skoraj lahko meri s konfliktnim ugledom, ki ga „uživajo“ v javnosti lobisti. Javnost težko „prebavi“ svetovalce, ki svetujejo podjetjem v krizi za mesečne zneske večletnih plač povprečnega delavca. Vendar pa prezrejo dejstvo, da praviloma svetovalec potrebuje 20 let specifičnih izkušenj iz področja stroke PRja, kot tudi iz področja specifične gospodarske dejavnosti. Znanje, ki ga vnovči v času reševanja kriz v podjetjih, mora strateškemu svetovalcu omogočiti preživetje do naslednje „sezone“ kriz, ko ga bodo spet poklicali na pomoč.

Težko je iskati krivca za takšno stanje na trgu. Zagotovo pa drži, da v kolikor bi podjetja konstantno vlagala manjše zneske v pripravo na krizne situacije, v sisteme obvladovanja krizi n preprečevanja kriz, bi to olajšalo vstop na trg mnogim novim strateškim svetovalcem, kar bi spet povzročilo normalizacijo cen tovrstnih storitev in svetovalcem omogočilo konstanten vir prihodkov. Božidar Novak svetovanje v krizah vidi kot dobičkonosen posel, vendar le za tiste, ki so sposobni preživeti „suše“ med posameznimi krizami.

Najverjetneje bo trajalo še nekaj časa, preden bo funkcija strateškega svetovalca za komuniciranje v šolah managementa zasedala enakovreden status kot ga npr. zaseda finančna funkcija v podjetju. Najbrž bo v Sloveniji moralo priti še do večjih, bolj odmevnih in bolj katastrofalnih kriz, na osnovi katerih bodo podjetja še enostavneje izračunala razliko med preventivnimi strateškimi komunikacijami in kurativnimi ukrepi vrste „damage control“. Po drugi strani pa vsakomur, ki je prebral knjigo: Božidar Novak lobiranje je vroče, postane kar hitro jasno, da so strateški svetovalci navadno tudi odlični lobisti. In v kolikor lobisti ne bodo prepričali trga v smotrnost vlaganja v prevencijo kriznih sutacij, pote ga ne bo prepričal nihče.