petek, 16. maj 2008

Bozidar Novak knjige Krizno komuniciranje

Božidar Novak knjige Krizno komuniciranje – Krize fizičnega okolja. V strokovni literaturi pogosto najdemo opredelitev krize fizičnega okolja kot krize tehnološke narave ali krize naravnih katastrof Lebinger (1997). Božidar Novak v knjigi Krizno komuniciranje in upravljanje nevarnosti navaja primer iz poslovne prakse, kjer se je podjetje moralo soočiti z lokalnim prebivalstvom zaradi ekološko-političnega problema. Teh primerov je v Sloveniji več, kot bi si povprečen opazovalec lahko mislil. Spomnimo se le na nekaj primerov. Sežiganje kostno-mesne moke v času epidemije bolezni norih krav (BSE) v Evropi. Naenkrat so nacionalna gospodarstva bila soočena s težavo, kam z vsemi predelanimi živalskimi odpadki, ki so še donedavna bili uporabljeni kot dodatek k prehrani goveda. Kljub temu, da je bilo na razpolago več potencialnih lokacij za sežig, je lokalno prebivalstvo zelo močno nasprotovalo sežigom kostne moke v svojih lokalnih okoljih. Podobni „revolti“ posameznih lokalnih skupin (tudi političnih), so botrovali nič koliko propadlim projektom ureditve gramoznic, odlagališč za smeti, kamnolomom, postavitve baznih telekomunikacijskih postaj,…

Božidar Novak knjige Krizno komuniciranje – Krize javnega mnenja. Kot pojasnjuje v svoji knjigi Krizno komuniciranje in upravljanje z nevarnostmi Božidar Novak, so krize javnega mnenja predvsem krize soočenja soočenja in krize zlonamernosti ali nasilja. Zelo pogost primer kriz javnega mnenja v podjetjih so krize, pri katerih skupine ljudi ostro nastopijo proti podjetju, njegovem vodstvu oz. njegovim odločitvam. Iz „Božidar Novak knjige Krizno komuniciranje“ lahko razberemo primer podjetja Nestle, ki se je soočilo z bojkotom proizvodov zaradi odločitve vodstva, da v države v razvoju izvaža mleko v prahu. Primer krize javnega mnenja veliko večjih razsežnosti je tudi odločitev Združenih Narodov za sankcije posamezne države ali regije v smislu blokade gospodarskih stikov z zunanjim svetom. Verjetno še odmevnejši primer je primer bojkota nizozemskih izdelkov in podjetij v muslimanskih državah, ki so bile užaljene s spornimi karikaturami preroka Mohamada.

Božidar Novak knjige Krizno komuniciranje – Krize upravljalskih napak. Kot ugotavlja Božidar Novak v svoji knjigi Krizno komuniciranje in upravljanje z nevarnostmi, so krize upravljalskih napak posledica nesposobnosti ali neznanja managerjev v podjetju, da odgovorno izpolnijo svoje naloge. Vzroki za tovrstne krize nemalokrat leže v pretiranih apetitih vodstvenih kadrov po zaslužku na račun pravic tistih, ki skrbe za ustvarjanje dodane vrednosti v podjetju ali drugih deležnikov podjetja. Verjetno najočitnejši primer tovrstne krize predstavlja vsa tobačna industrija, ki je desetletja z lažnimi sporočili in prikrivanjem dejstev poskušala zavajati trg kadilcev, da kajenje le ni tako zelo škodljivo. Tudi avtomobilska industrija se je velikokrat znašla v podobnih situacijah. V želji po čimvečjih dobičkih na prodano vozilo so nekateri proizvajalci avtomobilov namerno ponarejali rezultate testiranj posameznih komponent, ki so kasneje bile odgovorne za smrt stotine kupcev takšnih vozil.

Božidar Novak knjige Krizno komuniciranje – Krize iz gospodarsko političnega okolja. Med tovrstne krize lahko šetejemo obdobje velikih gospodarskih recesij (poglejmo si zlom ameriškega finančnega trga posojil za nepremičnine, ki je povzročil finančno krizo po vsem svetu), zaostritev zakonodaje (npr. Evropska komisija s posameznim zakonodajnim paketom vpliva na gospodarstvo 500 milijonskega evropskega trga), gospodarski prevzemi (sovražni in nesovražni),… Božidar Novak krize političnega okolja opredeli kot krize, ko je poslovanje organizacije pretirano zavezano ali izpostavljeno političnim pritiskom, ter kot politične krize širšega okolja, nacionalne ali regijske politične krize, ki se navadno kažejo v nestabilnosti in nezaupanju v gospodarstvo (primer ukrajinske krize, ko je Rusija prekinila dostavo plina zaradi politične „nekompatibilnosti“ ukrajinskih pogledov na odnose z Rusijo).

Božidar Novak SPEM d.o.o.
Božidar Novak svetovanje podjetjem
Božidar Novak lobiranje in PA
Božidar Novak knjige o lobiranju