petek, 16. maj 2008

Bozidar Novak Lobiranje je vroce

Lobiranje je vroče, knjiga Božidarja Novaka SPEM d.o.o., je prvi priročnik za lobiranje na slovenskem trgu. V knjigi Božidar Novak Lobiranje je vroče je mogoče poiskati množico zanimivih informacij o izvajanju odnosov z vplivnimi javnostmi – lobiranju. Vsebinsko je knjiga razdeljena na tri dele. V prvem delu se avtorji posvečajo vprašanju kaj je to lobiranje in kakšno dodano vrednost prinaša. Drugi del se vsebinsko ukvarja z lobiranjem kot znanostjo, s potrebnimi veščinami in znanji, ki jih mora obvladati lobist pri svojem delu. V tretjem delu knjige Božidar Novak Lobiranje je vroče, se avtorji posvečajo inštitucijam Evropske komisije, Sveta EU, nadnacionalnim združenjem in NVO kot vplivnim dejavnikom pri ustvarjanju zakonodajnega okolja držav članic evropske unije. V zaključku knjige Božidarja Novaka, Lobiranje je vroče, se Novak posveča vprašanju prihodnosti stroke izvajanja odnosov z vplivnimi javnostmi.

Nekaj najpomembnejših zaključkov knjige Božidar Novak – Lobiranje je vroče, ki jih je avtor strnil v t.i. deset lobističnih zapovedi. Prva lobistična zapoved pravi, da mora lobist odlično poznati svoje okolje. Božidar Novak meni, da ključni kapital vsakega lobista predstavljajo: socialne mreže, poznavanje političnega in socialnega okolja, veščine psihologije ter poznavanje zakonodajnih procesov. Torej brez teoretičnega in praktičnega znanja ter brez ustreznih karakternih lastnosti je težko postati lobist. V knjigi Božidar Novak Lobiranje je vroče med desetimi lobističnimi zapovedmi na drugem mestu najdemo zapoved, ki pravi, da lobist ne sme nikogar podcenjevati. Lobistični proces je dvosmerna komunikacija iz pozicije moči argumentov in ne argumenta moči. Vsa mnenja štejejo, vsi posamezniki vključeni v proces štejejo, ni nepomembnih faktorjev. V knjigi slikovito pojasni, da še tako nepoučena gospodinja iz ruralnega okolja lahko pomembneje vpliva na javno mnenje kot kopica novinarjev.

Pod tretjo lobistično zapovedjo se skriva dragocen nasvet Božidarja Novaka: „Ne podkupuj in ne izsiljuj“! Ta točka verjetno ne zahteva podrobnejše pojasnitve. Gre za kaznivi dejanji, ki na več ravneh škodita slehernemu udeležencu lobističnega procesa. V četrti točki lobističnih zapovedi najdemo zanimivo trditev, ki pravi: „Ne domišljaj si, da osebno poznanstvo šteje!“ Kljub temu, da so socialne mreže eden izmed ključnih „kapitalov“ slehernega lobista, Božidar Novak na osnovi lastnih izkušenj pravi, da so interesi, ki jih ima dober znanec ali pastorek, ki smo mu pomagali do kakega pomembnega položaja, običajno drugačni od naših. V knjigi Božidar Novak Lobiranje je vroče peto zapoved najdemo pod naslovom: „Mediji naj bodo tvoji zavezniki“. Ne samo, da je dobro za projekt, da ga mediji podprejo, temveč so mediji navadno tisti, ki z lastno raziskovalno žilico lobistu pomagajo otkrivati povezave ter čustvene naboje me deležniki posameznega lobističnega projekta.

V šesti zapovedi Božidar Novak pravi, da „Lobiranci radi poslušajo argumente lobistov“. Mnogi dojemajo lobiranje kot poskus vsiljevanja določenih pogledov v proces zakonodajnega postopka. Vendar temu ni tako. Lobiranci poslušajo lobiste zato, ker jim ti prinašajo informacije. V sedmi točki lobističnih zapovedi iz knjige Božidar Novak Lobiranje je vroče, spoznamo osnovne razlike med lobiranjem doma in lobiranjem na ravni EU. Sedma lobistična zapoved namreč pravi, da je nacionalno lobiranje politično, v EU pa je lobiranje predvsem tehnicističen proces. Kot pravi Božidar Novak, so lobiranci v nacionalnih državah osebe potrjene navadno na neposrednih volitvah, zato so njihovi interesi politični in pogosto javni. V Evropski komisiji so lobiranci tehnokrati, ki poskušajo analitično obravnavati vse prejete informacije s ciljem zadovoljitve najširših možnih interesov skupnosti.

Ostale so še tri lobistične zapovedi. Le te pa prihranimo za tiste, ki bodo knjigo Božidarja Novaka ustanovitelja SPEM komunikacijske skupine, vzeli v roke in se z radovednostjo podali v svet odnosov z vplivnimi javnostmi.