petek, 16. maj 2008

Bozidar Novak SPEM PR

SPEM Komunikacijska skupina je agencija specializirana za strateško svetovanje na področju odnosov z javnostmi, odnosov z vplivnimi javnostmi in kriznega komuniciranja. Božidar Novak SPEM PR skupino vodi vse od leta 1986. SPEM je bila tako prva agencija za izvajanje odnosov z javnostmi v Sloveniji (oz. takrat še v SFRJ). Od začetkov do danes je Božidar Novak s SPEM PR skupino sooblikoval stroko odnosov z javnostmi tako v Sloveniji kot v ostalih bivših Jugoslovanskih republikah. Nenazadnje o tem pričajo tudi mnoge knjige Božidarja Novaka o lobiranju in odnosih z javnostmi.

V času jugoslovanskih vojn se je s spremembo družbeno-političnega ustroja regije spreminjal tudi odnos do medijev. Svoboda medijev je namreč bila tisti predpogoj, da je Božidar Novak SPEM PR agencijo sploh lahko tržil na področju odnosov z javnostmi. S svobodo medijev je namreč največ moči pridobila prav javnost. Naenkrat se je večina medijev bolj ali manj uspešno odlepila od neposrednih političnih pritiskov. Bolj kot zgodbe o obiskih in dosežkih posameznih političnih struktur, so postale zanimive zgodbe o navadnih ljudeh, njihovih usodah in razmerah v katerih žive.

Sprememba družbenega ustroja je za sabo potegnila še cel kup drugih zgodb, ki so v vedno večji meri narekovale potrebo po agencijah kot je SPEM Komunikacijska skupina. Plansko gospodarstvo je odromalo na smetišče zgodovine, podjetja so se znašla pred tržnimi izzivi razvitih kapitalističnih družb. Naenkrat je postal pomemben vsak posamezen potrošnik. Odprla so se vrata konkurence iz vsega sveta in podjetja so potrebovala znanje o tem, kako upravljati s kupci na več ravneh. Pri tem je Božidar Novak SPEM PR agencijo strateško vodil v smer iskanja odgovorov na vprašanje, kako konkurirati na trgu tudi z ugledom in ne samo s ceno.

Čeprav se tudi na prelomu tisočletja v slovenkih akademskih klopeh ni veliko govorilo o ugledu kot o strateškem kapitalu organizacije, je trg ugled pričel jemati še kako resno. Profesionalni upravljalci ugleda so postali iskano tržno blago. Pri tem Božidar Novak SPEM PR skupine ni videl samo v vlogi lokalnega igralca. Podobne družbeno-politične spremembe kot v Sloveniji so se odvijale na celotnem območju Balkana. Celotna regija JVZ Evrope se je takorekoč čez noč pričela soočati s spremembami, na katere so razvite demokracije imele čas pripravljati cela desetletja. Odločitev, da Božidar Novak SPEM PR skupino popelje v regijo, je bila pravilna. Pri tem je Božidarju Novaku pri lobiranju za nove posle v veliki meri pomagala usmeritev dela SPEM Komunikacijske skupine v strokovno-izobraževalno dejavnost na področju odnosov z javnostmi in strateških komunikacij.

Z licenco London School of Public Relations (Londonske šole za odnose z javnostmi – LSPR) je Božidar Novak blagovno znamko SPEM Komunikacijska skupina uveljavil kot vodilno na področju PR izobraževanja v regiji. Razvoj stroke odnosov z javnostmi v prihodnosti narekuje vedno globljo specializacijo na posamezna področja. Povsem primerljivo z razvojem marketinga na področja odnosov z javnostmi, oglaševanja,… Kljub temu, da SPEM Komunikacijska skupina razpolaga z znanjem in izkušnjami celovitih PR reštitev, je potrebno poudariti, da se podjetje vedno bolj usmerja v strateško svetovanje izvršnim managerjem vodilnih podjetij v regiji. Božidar Novak SPEM PR in PA agencijo vodi po poti specializacije in vzgajanja strateških svetovalcev, s ključnimi znanji na področjih telekomunikacij, prehrambene industrije, finančnih storitev, energetike in informacijske tehnologije.